ἄσπρον

ἄσπρος
asper
masc acc sg
ἄσπρος
asper
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Саркел — столица хазар на нижнем Дону, др. русск. Саркелъ, ср. греч. τοῦ Σάρκελ τοῦ τῶν Χαζάρων κάστρου... ἑρμηνεύεται δε παρὰ αὑτοῖς τὸ Σάρκελ ἄσπρον ὁσπίτιον (Конст. Багр., Dе adm. imp. гл. 42), Σάρκελ ... λευκὸν οἴκημα (Феоф., Contin.); см. Моравчик,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • аспр — серебряная монета , др. русск., Проскин. Арсен. Сухан. и др.; см. Фасмер, Гр. сл. эт. 36 и сл. Из греч. ἄσπρον, которое происходит из лат. asper. Ср. Г. Майер, Türk. St. 1, 63; Швицер, IF 49, 29; Лейман, Glotta 23, 138 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • бела — денежная единица, др. русск., тождественно бела, белка. Миклошич (Mi. TEl., Доп. 2, 77) неправильно рассматривает это слово как кальку ср. греч. ἄσπρον (см. выше, аспр) …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Stavraton — of the Emperor Manuel II Palaiologos (r. 1391–1425) The stavraton or stauraton (Greek: σταυράτον) was a type of silver coin used during the last century of the Byzantine Empire. The name first appears in the mid 11th century for a gold histamenon …   Wikipedia

  • aspro — (del gr. moderno «áspron») m. *Moneda *turca de algunos céntimos de valor. ≃ Áspero. * * * aspro. (Del gr. mod. ἄσπρον). m. Moneda turca cuyo valor ha variado, según los tiempos y lugares …   Enciclopedia Universal

  • ALBUM — I. ALBUM Graecis recentioribus ἀςπρὸν, monetae genus, vide infra Asprum. II. ALBUM minus est quam candidum, quod τȏυ λευκότερον, Salmas. ad Solin. p. 380. Vide infra ubi de Candido, et Creta, in primis vero, ubi de Niveo colore. III. ALBUM… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PLUMEUM Opus — apud Dudonem, l. 3. de Moribus, et Act. Normanner. p. 153. Bissosque niveas purpure asque aurô intextas plumeôque mirabilis artisicii holoserica commisit: Graecis recentioribus πλουμίον est seu πλουμμίον. Nam pluma πλουμίον, ut fibla φιβλίον,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • άσπρος — Πεδινός οικισμός (υψόμ. 60 μ., 912 κάτ.) του νομού Κιλκίς. Βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού, κοντά στα σύνορα με τον νομό Θεσσαλονίκης. Υπάγεται διοικητικά στον δήμο Πολυκάστρου. * * * η, ο (AM ἄσπρος, η, ο) ο λευκός μσν. νεοελλ. 1. ο ασημένιος… …   Dictionary of Greek

  • ακτσέ — το τουρκική ονομασία τής αργυρής οθωμανικής νομισματικής μονάδας. Από τους Ευρωπαίους συγγραφείς, ο όρος ακτσέ αποδόθηκε γενικότερα ως aspre ή asper από την ελληνική λέξη άσπρο. [ΕΤΥΜΟΛ. Ξενικό < λέξη τουρκική, υποκορ. τής λ. ak «άσπρος».… …   Dictionary of Greek

  • εμποτόπουλον — ἐμποτόπουλον, το (Μ) υποκορ. τού εμπότης, μικρό δοχείο με το οποίο έπιναν («τὸ ἄσπρον ἐμποτόπουλον γεμάτον κρασοβόλιν», Πρόδρ.) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.